Политика за настаняване

Политика за настаняване

.    Политика за настаняване

Резервация в Хотел Пауталия, к.к.Слънчев бряг, може да направите по един от следните начини:

– на телефон: +359 876 554 750

– на телефон: +359 876 700 785

– чрез e-mail: hotelpautalia_bg@abv.bg          

– на място в хотела.

– чрез сайта на хотела: www.hotelpautalia.com

Резервация следва да съдържа следната информация: името и фамилията на госта, националността му, точни дати на пристигане и заминаване, телефон, имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости.

Потвърждение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В него ще са описани типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, след като получите потвърждението, внимателно да се запознаете с информацията за Вашата резервация и да се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.

Хотелът изисква като сума в размер на 25 (двадесет и пет) % от стойността на резервацията като гарантиращ депозит.

След като получим сумата по гарантиращия депозит, Вашата резервация ще се счита за валидна и окончателно ПОТВЪРДЕНА.

Ако плащането не бъде извършено в рамките на 2 дни, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

Когато клиент направи резервация в хотел Пауталия се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях.

Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение.

Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в нашия хотел.

Условия за анулиране на резервация

Ако желаете да анулирате направена от Вас резервация, това може да стане по един от следните начини:

– на телефон: +359 876 554 750

– на телефон: +359 876 700 785

– чрез e-mail: hotelpautalia_bg@abv.bg   

В срок до 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване, клиентът  не дължи неустойка и се възстановява депозита.

При анулация в срок по-кратък от 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване или в случай на непристигане в деня на настаняването, клиентът дължи неустойка в размер на сумата платена като гарантиращ депозит, а резервацията ще се счита за анулирана.

Хотел Пауталия запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в срок от 30 (тридесет) работни дни по банкова сметка, считани от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

Промяна на резервацията

Ако желаете да промените Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.

При необходимост от връщане на сума платена с карта

Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платена резервацията.

Условия за настаняване

Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

– Настаняване: след 14:00 ч.

– Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

– Деца до 0-6 (шест) години се настаняват безплатно.

– Деца от 6-12 (дванадесет) години заплащат 50% от пакета за възрастен спрямо съответния период.

– Деца над 12 години заплащат цял 100 (сто) % пакет за възрастен.

– При две деца от 6 до 12 години, се заплаща само единия пакет 50% от цената на възрастен, а другия пакет е безплатен.

          * За изчисляване на възрастта на туриста се вземат под внимание реалните години за всяка една нощувка.

В хотела не се приемат домашни любимци.

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

Цени за настаняване

Цените за настаняване в хотел Пауталия са посочени на официалния сайт на хотела: www.hotelpautalia.com

Начин на плащане

Резервацията може да бъде платена с карта (Maestro, Visa или Mastercard) или банков превод по предоставена сметка.

Права и задължения на страните

Хотел Пауталия се задължава да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

Хотел Пауталия не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

Всички цени, обявени в сайта на хотела www.hotelpautalia.com, както и описани в e-mail съобщенията на хотела са в български лева или ЕВРО, спрямо тарифата с включен ДДС и туристически данък.

Допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена за нощувка и трябва да бъдат заплатени отделно при освобождаване на стаята.

Хотелът не носи отговорност за: откраднати вещи от стаите или общите части на хотела, които се съхраняват извън персоналния сейф поставен във всяка стая както за щети, причинени от трети лица.

В стаите на хотел Пауталия не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

Гостите на хотела следва да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

Хотел Пауталия носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор. Всеки гост е длъжен да не оставя децата си без надзор на територията на Хотел Пауталия По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.hotelpautalia.com, задължителни са разпоредбите на законите на Република България